Projekt ustawy

Zważywszy na doniosłość misji społecznej realizowanej przez telewizje lokalne zasadne jest podjęcie działań, które zapewnią im dalsze funkcjonowanie. Proponuje się zatem stworzenie Funduszu Telewizji Lokalnych (Funduszu), który byłby państwowym funduszem celowym, z którego telewizjom lokalnym udzielane byłoby wsparcie finansowe dla realizacji misji społecznej takich nadawców, w postaci częściowej rekompensaty kosztu zatrudnienia pracowników.