O nas

Anna Kobielska-Okrój
Anna Kobielska-Okrój

dyrektor generalna Telewizji Pro-Art. Z Mediami lokalnymi związana od ponad 22 lat.

Juliusz Marek
Juliusz Marek

prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, nadawca i red. naczelny Telewizji Elbląskiej w latach 1994-2021.

Ewa Michalska
Ewa Michalska

Prezes Fundacji Fundusz Telewizji Lokalnych, od 1992 roku związana z telewizjami lokalnymi, od 2004 roku dyrektor Konkursu Programów Telewizji Lokalnych To Nas Dotyczy, od 2012 roku organizator Forum Telewizji Lokalnych.

Barbara Mrozińska-Badura
Barbara Mrozińska-Badura

Socjolog kultury i mediów, doktor nauk humanistycznych. Od 1997 roku kieruje Telewizją TOYA, jest prezesem Zarządu i redaktor naczelną stacji, autorką kilkunastu projektów medialnych.

Bogda Orzechowska
Bogda Orzechowska

nadawca, redaktor naczelny TV Suwałki od przełomu 1998/99 roku. Producent telewizyjny. Wcześniej również związana zawodowo z lokalnymi mediami (od 1995 roku).

Krzysztof Szydłowski
Krzysztof Szydłowski

od 2002 prezes zarządu Grupy/Telewizji WTK, od 2007 roku członek Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz jeden ze współzałożycieli Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.