Ratujmy telewizje lokalne!

Są niezbędnym elementem demokracji lokalnej, warunkiem rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, skutecznego działania samorządów i aktywności organizacji pozarządowych. Wspierają w swoich miastach i regionach rozwój edukacji, sportu, kultury i sztuki. Po prostu, są misyjne.

Więcej
logotyp Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
logotyp
logotyp Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Fenomen Telewizji Lokalnych

Telewizje lokalne zaczęły powstawać na początku lat 90-tych

XX wieku wraz z rodzącym się rynkiem kablowym, gdy nie było jeszcze ustawy medialnej, a po polsku nadawała wyłącznie TVP. Organizowali je lokalni liderzy – humaniści i inżynierowie. Finansowali operatorzy. Dziś „telewizja kablowa” jest powszechnym określeniem zarówno sieci operatorskich, jak i programów lokalnych.

Telewizje lokalne często nazywane są „telewizjami dobrych wiadomości”, bo propagują aktywność i kreatywność. Pokazują sąsiedzkie sprawy, działania samorządów, kreacje dzieci, młodzieży i lokalnych artystów, zmagania sportowców, których nigdy nie zobaczymy w dużych mediach. Są miejscem startu dziennikarskiego uzdolnionej młodzieży. Czasami ostatnią nadzieją na pomoc i ostatnią instancją w sporach z administracją lub władzą. Same inicjują i prowadzą niezwykle wartościowe działania. To wszystko razem jest w najczystszej postaci medialną misją. Misją, z której finansowaniem są dziś olbrzymie problemy.

czytaj więcej

Potencjał lokalnych telewizji

Zgodnie z wynikami badań* na próbie prawie 80 tys. wywiadów, telewizje lokalne ogląda w Polsce 5,2 mln osób. To prawie tyle samo, co Wiadomości TVP i Fakty TVN łącznie!

Oglądalność

Największe lokalne telewizje ogląda prawie 350 tys. widzów, a najmniejsze – 7,5 tys.

Fenomen

Fenomenem telewizji lokalnych jest to, że nie polaryzują społeczeństwa. Ich przekaz trafia do wszystkich widzów, bez względu na sympatie polityczne i przekonania.

Zasięgi

Łącznie do oglądania telewizji lokalnych przyznaje się 5 milionów 200 tysięcy Polaków w wieku 15 lat i więcej.

* dane z 14 listopada 2022 r., za Wirtualnemedia.pl

koncesjonowane TV lokalne

widzów

lat na rynku mediów

regulacji prawnych dot. TV lokalnych

Telewizje lokalne
- co to jest i dlaczego mają problem?

  • Telewizja lokalna, to posiadająca koncesję KRRiT stacja telewizyjna, nadająca strumieniowo program kierowany do mieszkańców konkretnego miasta lub powiatu (powiatów). Takich koncesji jest aktualnie ponad 150. Większość z nich, to niezależne telewizje, prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Telewizjami lokalnymi nie są natomiast regionalne oddziały TVP.

  • Większość telewizji lokalnych rozpowszechnia swój program w sieciach telekomunikacyjnych (sieciach kablowych). Zaledwie kilka – w systemie naziemnej telewizji cyfrowej (DVBT).

  • Ich programy są bardzo różnorodne, ale łączy je tematyka lokalna. Program prawie w całości produkują samodzielnie, a jego odbiorcami są współmieszkańcy. Premierowe audycje zajmują od godziny tygodniowo, do kilkunastu godzin dziennie.

  • Niestety, w ustawie o radiofonii i telewizji nie ma definicji telewizji lokalnych, ani jakiejkolwiek wzmianki na ich temat. Być może w 1992 roku nie było takiej potrzeby i telewizje lokalne włączono do grupy telewizji koncesjonowanych. W 1992 r. w naszym kraju dopiero startowała gospodarka rynkowa i na lokalnych rynkach było znacznie więcej podmiotów gospodarczych i dużo większa konkurencja. Dziś rynek opanowały wielkie korporacje, które reklamują się wyłącznie w dużych ogólnopolskich. Ogłoszenia trafiły natomiast do Internetu i został przejęte przez globalne koncerny.

Zasięgi telewizji lokalnych

Zasięg telewizji lokalnych do niedawna ograniczany był przez zasięg sieci kablowych, w których są rozpowszechniane. Dziś większość z nich udostępnia swój program również w Internecie, co znosi te ograniczenia. O ilości widzów decyduje przede wszystkim wielkość lokalnej populacji, jakość oferowanego programu, jego promocja i aktywność nadawcy. A są oni na całym świecie. Tam, gdzie los rozrzucił Polaków z ich rodzinnych miast i miasteczek.

Największe lokalne telewizje

ogląda prawie 350 tys. widzów, a najmniejsze – 7,5 tys. Łącznie do oglądania telewizji lokalnych przyznaje się 5 milionów 200 tysięcy Polaków w wieku 15 lat i więcej. Takie dane podaje Krajowy Instytut Mediów na podstawie wywiadów wykonanych w roku 2022 i 2023 na próbie blisko 80 tys. osób.

Redakcje telewizji lokalnych

działają głównie w miastach powiatowych. Niewiele jest powiatów, w których nie ma takiej telewizji. Nie ma ich natomiast w Warszawie, Krakowie, czy Gdańsku. Z wojewódzkich miast są tylko w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu, gdzie z sukcesem konkurują z regionalnymi oddziałami TVP.

Potencjał telewizji lokalnych

Jak wielki jest potencjał telewizji lokalnych, najlepiej wiedzą politycy i samorządowcy. Wielu nigdy by nie zaistniało w mediach, gdyby nie kamery lokalnych stacji. Zdarza się, że nie zaczynają swoich konferencji, zanim te nie zostaną ustawione. Ale - jak najbardziej serio – potwierdzają to badania. Od 2022 roku prowadzi je cyklicznie Krajowy Instytut Mediów.

Zgodnie z ich wynikami, a utworzono je na próbie prawie 80 tys. wywiadów, telewizje lokalne ogląda w Polsce 5,200 tys. osób. To prawie tyle samo, co Wiadomości TVP i Fakty TVN łącznie! *

* dane z 14 listopada 2022 r., za Wirtualnemedia.pl

Historia telewizji lokalnych

„Są, a jakoby ich nie było - telewizje lokalne. Takiego pojęcia nie znajdziemy w ustawie o radiofonii i telewizji i polskie prawo nie wygenerowało dotąd ich definicji. A przecież są i działają w co drugim polskim mieście.”

fragment książki „30 lat Telewizji Kablowej w Polsce”, Warszawa 2019

czytaj więcej

Kontakt

Ratujmy telewizje lokalne, bo one jeszcze są i są bardzo potrzebne. Przyczyniają się do jakości życia mieszkańców polskich miast i powiatów. Są niezbędnym elementem demokracji lokalnej, warunkiem rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, skutecznego działania samorządów i aktywności organizacji pozarządowych.

Addres kontaktowy

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa

E-mail

biuro@pike.org.pl

Telefon

+48 22 696 65 31