Panel ekspercki „Umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej”

Umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej 5 lipca 2023, Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 5 lipca 2023, sala 217, godz. 12.00 - 15.00

W imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej zapraszamy Państwa do udziału w debacie pt. „Panel ekspercki. Umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej”, który odbędzie się w ramach akcji „Ratujmy telewizje lokalne”. Podstawowym celem debaty jest umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej oraz zapewnienie tym telewizjom finansowania ze środków publicznych.

Na spotkaniu będą obecni eksperci rynku medialnego, przedstawiciele telewizji lokalnych oraz politycy, w tym przedstawiciele Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program

11.30 – 12.00

Konferencja prasowa

12.00 – 12.30

Otwarcie panelu dyskusyjnego oraz powitanie uczestników:

Senator Magdalena Kochan
Poseł Grzegorz Napieralski
Krzysztof Pstrong dyrektor generalny PIKE

Wystąpienie Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Przedstawiciele senackich i sejmowych komisji:

Jan Grabiec
przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Iwona Śledzińska-Katarasińska
zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

Barbara Zdrojewska
przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu

Adam Szejnfeld
przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

12.30 – 12.40

Fenomen telewizji lokalnych

Prezentacja filmu przygotowanego przez WTK

12.40 – 13.45

Panel ekspercki

Witold Graboś
Ekspert rynku medialnego, Członek Rady Konsultacyjnej PIKE

Tadeusz Kowalski
Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Paweł Lewandowski
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Cyfryzacji

Krzysztof Luft
Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Maciej Świrski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jakub Woźny - moderator
Kancelaria Prawna Media

13.45 – 14.15

Przerwa kawowa

14.15 – 15.15

Wystąpienia przedstawicieli telewizji lokalnych

Ewa Michalska, Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych
Zasięgi tv lokalnych

Anna Kobielska-Okrój, Telewizja Pro-Art
Misyjny charakter tv lokalnych

Patrycja Drewa, Twoja Telewizja Morska
Funkcja informacyjna na poziomie lokalnym oraz funkcja integracyjna lokalnych społeczności

Piotr Marek, Truso Media
Jak firma Google wspierała media lokalne w Polsce i na świecie?

Bogda Orzechowska, Telewizja Suwałki
Co robią tv lokalne podczas sytuacji kryzysowej, w tym pandemii?

Adam Pachura, Telewizja Sudecka
Wiarygodność treści tworzonych przez media lokalne

Eugeniusz Domański, Telewizja Olsztyn
Działania blokujące telewizje lokalne

Rafał Tatarek, Rekord Grupa Mediowa
Różnice na rynku reklamy lokalnej

Juliusz Marek, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
Jak zapewnić funkcjonowanie telewizji lokalnych?

15.15 – 16.05

Dyskusja

16.05 – 16.15

Podsumowanie debaty i jej zamknięcie

Witold Graboś