3 Października - Dniem Telewizji Lokalnych

Telewizje lokalne, choć w znakomitej większości są nadawane przez osoby i firmy prywatne, prowadzą działalność niekomercyjną i czysto misyjną. W odróżnieniu od mediów mainstreamowych w ich przekazie informacyjnym przeważają wiadomości pozytywne, optymistyczne i kreujące wartości godne naśladowania. Brzydzą się kłamstwem i manipulacją. Dlatego jeden dzień w roku chcemy poświęcić telewizjom lokalnym i promować tego dnia pracę lokalnych dziennikarzy, ich inicjatywy i misję, jaką wykonują na rzecz swoich małych ojczyzn.

To ma być nasze święto! – tego dnia na naszych antenach mówmy o sobie, przypominajmy historię swoich telewizji i ludzi ją tworzących. Wyciągnijmy z archiwów najlepsze audycje, ale też wychodzimy do miasta i pytajmy się widzów, jak nas oceniają i czego nam życzą.

Zadbajmy też o nagrody dla najbardziej zasłużonych nadawców, dziennikarzy i pracowników telewizji lokalnych oraz dla ludzi, którzy ich wspierają.