Systemowe wsparcie ratunkiem dla telewizji lokalnych

Systemowe wsparcie ratunkiem dla telewizji lokalnych

5 lipca odbyła się pierwsza debata na temat sposobu finansowania telewizji lokalnych. O przyszłości lokalnych nadawców rozmawiali w Senacie RP parlamentarzyści, eksperci oraz przedstawiciele telewizji lokalnych zrzeszonych w PIKE.

Systemowe wsparcie finansowe, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz nowe regulacje prawne to główne cele debaty przyświecające nadawcom lokalnym. - Mamy do czynienie z marnotrawstwem społecznego potencjału twórczego poprzez marginalizowanie nadawców lokalnych, którzy mają więcej widzów niż wieczorne „Fakty” i „Wiadomości” razem wzięte - mówi Witold Graboś, członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

- Usytuowanie prawne telewizji lokalnych jest zupełnie nieadekwatne do roli, jaką one realnie pełnią. Media społeczne nie płacą za koncesje, a telewizje lokalne muszą za nie płacić; media internetowe korzystają z tzw. miękkich regulacji, a telewizje lokalne muszą płacić na ZAiKS, PISF - dodaje. Witold Graboś podaje możliwe rozwiązania, które mogą rozwiązać obecne problemy nadawców. Może być to wprowadzenie odpisów od wpływów reklamowych największych podmiotów na rynku lub odpisów od wpływów największych domów mediowych. - Wskazany byłby nieuznaniowy model wsparcia finansowego, niezależny od woli polityków, służący na przykład dofinansowaniu zatrudnienia dziennikarzy w stacjach lokalnych - podkreśla.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski dostrzega krytyczną sytuację nadawców lokalnych i widzi potrzebę ich finansowego wsparcia. Obecnie propozycja KRRiT to finansowanie lokalnych telewizji z wykorzystaniem grantów przyznawanych przez Radę. Jednak taki model finansowania nie rozwiązuje problemu. Granty przyznawane są na określony czas, tymczasem lokalni nadawcy szukają systemowego rozwiązania, które pozwoliłoby pełnić nadal społeczną misję. - Będziemy dziś rozmawiać, jak utrwalić fundament funkcjonowania lokalnych telewizji w naszym kraju – podkreślił Adam Szejnfeld, przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zauważa również, że nadawcy prywatni są tak naprawdę zwykłymi przedsiębiorcami, ale poza podatkami, jakie płacą wszyscy pozostali przedsiębiorcy w Polsce, nadawcy ponoszą dodatkowe zobowiązania, m.in. opłaty za koncesje, prawa autorskie, czy producenckie.

Wszystkie te ważne dla branży aspekty będą poruszane podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez PIKE w dniach 2-4 października 2023 r. w Łodzi. Przedstawiciele Izby, przedsiębiorcy oraz eksperci zaprezentują kilka możliwych modeli, które mają zapewnić finansowanie lokalnym nadawcom. - Telewizje lokalne pełnią misję publiczną, integrują lokalne społeczności oraz tworzą silny fundament dla społeczeństwa obywatelskiego, dlatego musimy zrobić wszystko, aby zapewnić tym telewizjom stałe źródło finansowania – podsumowuje Jerzy Straszewski, Prezes Polska Izby Komunikacji Elektronicznej.